Quigley Doyle Family Tree

Ennis, Ellis, Texas, USA (Tree:Quigley Doyle Family Tree)Wikipedia links for
Ennis, Ellis, Texas, USA
[Ennis] [Ellis] [Texas] [USA]
 
 

  

OpenStreetMap
Ennis, Ellis, Texas, USA

Primary Death events in Ennis, Ellis, Texas, USA (Tree:Quigley Doyle Family Tree)

   Name  Death BirthPerson ID
1 Roe, Pleasant S. Sr.24 Dec 18731821, Catahoula, Louisiana, USAI1812

Primary Burial events in Ennis, Ellis, Texas, USA (Tree:Quigley Doyle Family Tree)

   Name  Burial BirthDeathPerson ID
1 Roe, Pleasant S. Sr.Dec 18731821, Catahoula, Louisiana, USA24 Dec 1873Ennis, Ellis, Texas, USAI1812